เทปบันทึกการจัดประชุมสัมมนา

เรื่อง “มังสวิรัติขจัดปัญหาโลก และโรคภัยได้อย่างไร?”
ณ ห้องประชุม ๑ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ถ.พหลโยธิน/วิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ดำเนินการโดย สมาคมมังสวิรัติไทย ร่วมกับมูลนิธิชินบัญชร องค์กรสาธารณประโยชน์

Ep1 สัมมนา ช่วงเช้า
– กล่าวเปิดประชุมสัมมนา โดยประธานในพิธี พลเอกสายหยุด เกิดผล
– การบรรยายนำ เรื่อง “มังสวิรัติขจัดปัญหาโลก และโรคภัยได้อย่างไร?” โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
– ฟังทอร์กโชว์หัวร่อต่ออายุ ชุด “อยู่ดี กินดี มีสุข” โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
– “หลักการและเหตุผล คนนิยมวีแกน(Vegan)” โดย อ.นิธิวัชร์ ภัทรอิสราพันธ์ (ครูทิมน์)

Ep2 สัมมนา ช่วงบ่าย

-“The World Peace Diet” (อาหารเพื่อสันติภาพโลก) โดย Dr.Will Tuttle, U.S.A
-“The Healthy Diet” (อาหารสุขภาพ) โดย Mr.Philip Nicozisis, U.S.A.
– คำถาม-คำตอบ และข้อเสนอแนะ โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
– มอบหนังสือ The World Peace Diet และใบประกาศเกียรติคุณ

สนับสนุนการถ่ายทำเทปสัมมนา โดย สถานีโทรทัศน์ ฟ้าให้ ทีวี (คุณพรทิพา สุพัฒนุกูลและทีมงาน)